SİYASƏT

SİYASƏT I is. [ ər. ] Dövlətin yeritdiyi xətt, onun fəaliyyəti.

SİYASƏT II is. [ ər. ] Hiylə, kələk. Ah, Miranşah, Miranşah! Əvət, onda azcıq tədbir və siyasət bulunsaydı, kimsə izindən çıxmazdı (H.Cavid).

SİSTEM
SOL

Значение слова в других словарях