SOFU

is. [ ər. ] Hər şeydən iyrənən, şübhələnən, çəkinən; vasvası adam.

Синонимы

  • SOFU sofu bax 1. vasvası; 2. ilanoynadan SOXMAQ (müxtəlif mənalarda) Dəstədən dikələn duman parçalan, göyün qaramtıl sifətinə çatmağa, özünü buludların içi
SOFİZM
SOĞAN

Значение слова в других словарях