SONRASI

I
сущ. разг. продолжение (то, что следует непосредственно за ч ем-л.). Əsərin sonrası продолжение произведения, müzakirənin sonrası продолжение обсуждения
II
нареч. дальше. Sonrasını danış рассказывай дальше; sonrası nə oldu? что было дальше?
SONRALIQCA
SONSUZ

Digər lüğətlərdə