SORMAQ

SORMAQ I f. Soruşmaq, xəbər almaq. Durnanın qatarı keçəndə bir-bir; Soruram yurdumun halı necədir? (H.Billuri).

SORMAQ II f. Əmmək, tədricən içmək. Yerin damarını sorurdu fontan; Buruğun başına vururdu fontan (M.Müşfiq).

SONSUZLUQ
SOVET

Значение слова в других словарях