STAJ

[fr.] стаж (1. са кӀвалахдал авур къуллугъдин вахтунин кьадар; 2. студентдин кӀвалахунин практика, цӀийиз кӀвалахдал акъвазай касди вичин пешедал тежриба къазанмишун).
STAXANOVÇU
STAJÇI

Digər lüğətlərdə