STEREOSKOP

\[yun. stereos-məkan və skopeo-baxıram\] стереоскоп (кьве виливни килигдамаз кьве шикил экъис хьайи са шикил хьиз къалурдай, вичяй килигун патал кьве вил авай оптикадин прибор).
STEREOMETRİYA
STEREOTİP

Digər lüğətlərdə