sterilləşdirmə

sterilləşdirmə
sterilləşdirilmək
sterilləşdirmək

Digər lüğətlərdə