SUÇİÇƏYİ

1
сущ. бот. рдест; см. susünbülü
2
сущ. мед. ветряная оспа (инфекционная детская болезнь); ветрянка. Suçiçəyi çıxartmaq болеть ветряной оспой
SUÇIXARAN
SUÇİLƏYƏN

Digər lüğətlərdə