TƏR

TƏR I is. [ fars. ] Dərialtı vəzilərin ifraz etdiyi maye. Tər üz-gözündə qanına qarışmışdı (C.Bərgüşad).

TƏR II sif. [ fars. ] Təzə. Budur, bahar mövsümü; Tər çiçəklər fəslidir (Ə.Cəmil).

TƏPMƏK
TƏRƏKƏMƏ

Значение слова в других словарях