TƏYİN

TƏYİN I is. [ ər. ] Müəyyən etmə, müəyyənləşdirmə. Ancaq onun quşu vurduğunamı, yoxsa Əhmədin əlindən almasınamı peşman olduğunu təyin etmək çətin idi (İ.Şıxlı).

TƏYİN II is. [ ər. ] qram. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvlərindən biri.

TƏTİL
TİK

Значение слова в других словарях