ucundan-qulağından

ucundan-qulağından
ucundan-bucağından
ucuz

Digər lüğətlərdə