ULTRAQISA

прил. ультракороткий (предельно короткий). Ultraqısa dalğalar ультракороткие волны (радиоволны длиной от 1 см до 10 метров)
ULTRABƏNÖVŞƏYİ
ULTRAMARİN

Digər lüğətlərdə