UYĞUNLAŞMAQ

f. Uyğun hala gəlmək; bir şeyə uyuşmaq, vərdiş etmək, öyrəşmək. Yeni mühitə uyğunlaşmaq. Dağ iqliminə uyğunlaşmaq. Yeni həyat şəraitinə uyğunlaşmaq.
[Surxay:] Qazmaçılar şəraitə uyğunlaşmayıblar. M.Süleymanov.

// İç üzünü gizlədərək yeni şəraitdə hərəkət etməyi bacarmaq.

Синонимы

  • UYĞUNLAŞMAQ alışmaq — öyrənmək
  • UYĞUNLAŞMAQ uzlaşmaq — əlaqələnmək — bağlanmaq
  • UYĞUNLAŞMAQ razılaşmaq — bağlaşmaq
UYĞUNLAŞMA
UYĞUNLUQ

Значение слова в других словарях