UYQUSUZLUQ

сущ. бессонница
UYQUSUZ
UYLAŞMA

Digər lüğətlərdə