VÜCUDNAMƏ

\[ər. vücud və fars. ...namə\] сущ. фолькл. хайи йикъалай эхиримжи йикъалди инсанди гьалай уьмуьрдин ччара-ччара девирар къалурдай ашукьрин шиирдин са жуьре.
VÜCUDLU
VÜKƏLA

Digər lüğətlərdə