VALİDEYN

VALİDEYN, ATA-ANA [Səfurə:] Valideyn övlad üçün fərəh, başucalığı olmalıdır. Uşaq ata-anasına baxanda sevinməlidir (H.Abbaszadə); ƏBƏVEYN (kl.əd.) Hər gün əbəveyni şad edirlər; Hörmətlərin izdiyad edirlər (M.Ə.Sabir).

VALİD
VALİDƏ

Значение слова в других словарях