VİCDANSIZ

VİCDANSIZ (həm sifət, həm də isim kimi) [Mirzə Sadıq:] ..nə sayaq hiyləgər və vicdansızlar tərəfindən əhatə olunduğunu sənə nağıl eləyim (C.Cabbarlı); BİVİCDAN, İNSAFSIZ Sərt oldu rəftarı o insafsızın (M.Rahim); ƏDALƏTSİZ (bax).

VİCDANLI
VİCDANSIZLIQ

Значение слова в других словарях