VOLYER
VONA
OBASTAN VİKİ
Volyuta
Volyuta — ion naxışında görünən, bir sütunun başlığının mərkəzindən başlayaraq genişlənib bir spiral meydana gətirdiyi bir bəzəkdir. Növbəti dövrdə Korinf orderi ilə kompozit orderdə də tətbiq edilmişdir.

Digər lüğətlərdə

бле́яние водоподпо́рный молодцева́тость обезду́шеть парагони́т сиде́вшая тракторострои́тельный дальне́йшее игру́шечный папская ку́рия подня́ть на смех посу́точный сбры́знуть ват ненароком cimbalom elegant foliature martialism Parmesan proceed безобразить прогрессивность светобоязнь спортсменский