VURĞU

грамм. ударение
VURDURMAQ, VURDURTMAQ
VURĞUQABAĞI

Digər lüğətlərdə