VZVOD

I
сущ. воен. взвод. Bir vzvod əsgər взвод солдат, istehkamçı vzvodu сапёрный взвод; см. taqım 1
II
прил. взводный. Bzvod komandiri взводный командир, командир взвода
VÜZƏRA
Y

Digər lüğətlərdə