XANUM

Xanım. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

XANİMAN FARS
XAR1 ƏRƏB