YÜKNÜ

\[əs.tr.\] – Secde, səcdədə olan, ibadət əsnasında olan.
YÜĞNÜK
ZAMAN