YISUN

\[əs.tr.\] – \[yasun, yosun\] Doğa, təbiət, yaşıllıq.
YIRTINÇÜ
YONAT