YƏQİN


1. zərf Şəksiz, şübhəsiz, səhih, inamla.
Yəqin demək olar ki, ramazan ayı müsəlmanlardan ötrü yemək ayıdır, qonaqlıq ayıdır, toy-bayram ayıdır. C.Məmmədquluzadə.
Bəllidir yerimiz yəqin divana. H.K.Sanılı.

□ Yəqin bilmək – tamamilə düzgün olduğuna inanmaq, heç bir şübhə etməmək. Məsələni yəqin bilmirəm.
– Onu yəqin bil ki, mənim sözüm sözdür. Ü.Hacıbəyov.

Yəqin etmək – bir şeyin doğruluğuna tamamilə inanmaq, yəqinlik hasil etmək.
Mən bunların Hacı Mirzağa Billurinin əmri ilə gəldiklərini yəqin etdim. M.Ordubadi.

Yəqin olmaq – doğru olduğu aşkara çıxmaq, sübuta çıxmaq.
Məsələ yəqin oldu. Ü.Hacıbəyov.

// Xəbər şəkilçisi ilə yəqindir – şübhəsizdir, şübhə yoxdur.
Bu hüsnü lətafətdə yəqindir bəşər olmaz. S.Ə.Şirvani.

2. is. Həqiqət; əsil, həqiqi vəziyyət, hal və s. Yəqinini bilmirəm. Yəqin budur ki, … Yəqininə gəldikdə…
3. ara s. Ehtimal, ola bilsin, görünür (bu mənada çox vaxt “ki” bağlayıcısı ilə). Əhvalatı, yəqin, sən də eşitmisən. Yəqin, kino da olacaq. Yəqin, xəstədir. Yəqin, gələcək. Yəqin ki, cavanlığını xatırlayır.
– Yəqin ki, Sultan bəyin qızıdır, amma əcəb gözəl qızdır, bərəkallah, Əsgərə! Ü.Hacıbəyov.
Yəqin ki, məni də müzakirəyə çağıracaqlar. M.Hüseyn.
[Qadın] yəqin, bu sakit guşədə kənar bir göz olmadığına şübhə eləmirdi… İ.Hüseynov.

Синонимы

  • YƏQİN YƏQİN (ara söz kimi işlənir) [Tarverdi:] Ey, yəqin, bu adam da quldurluğa çıxıbdır.. (S.Hüseyn); DEYƏSƏN Uşağın dalısında, deyəsən, odun şələsi vardı
  • YƏQİN həqiqət — əsl
  • YƏQİN şübhəsiz — şəksiz — səhih
  • YƏQİN ehtimal — görünür

Антонимы

  • YƏQİN YƏQİN – ŞÜBHƏ Bəllidir yerimiz yəqin divana (H.K.Sanılı); Sənin davranışın məndə şübhə yaradır (“Azərbaycan”)
YƏHUDİPƏRƏSTLİK
YƏQİNCƏ

Значение слова в других словарях