yaşayış sahəsinin alqı-satqısı müqaviləsi

Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi (satıcı) və borcalan (alıcı) arasında yazılı şəkildə bağlanılan əqddir. Həmin əqdə uyğun olaraq satıcı yaşayış sahəsini alıcının mülkiyyətinə verməli, alıcı isə bu yaşayış sahəsini mülkiyyətinə qəbul etməli və yaşayış sahəsinin müqavilədə göstərilmiş qiymətini şəxsi və cəlb olunmuş vəsaitlər hesabına satıcıya ödəməlidir

yaşayış sahəsi
yaşayış yeri