YARASALAR

сущ. зоол. рукокрылые (отряд класса млекопитающих, передние конечности которых превращены в крылья)
YARASA
YARAŞDIRILMA
OBASTAN VİKİ
Yarasalar
Yarasalar (lat. Chiroptera) — heyvanlar aləminin xordalılar tipinin məməlilər sinfinə aid heyvan dəstəsi. Çiyin hissəsindən bazuya, oradan ikinci barmağa, daha sonra beşinci barmağa, bədənin yanları ilə arxa ətraflara və quyruğun ucuna qədər incə uçma pərdəsi uzanır. Yarasalar alaqaranlıq və gecə heyvanlarıdır. Bəzi bölgələrdə Gecəquşu adlandırılan bu heyvan çox yaxşı eşidir və dərisi vasitəsilə belə hiss edir. Yarasanın exolokasiya qabiliyyəti yaxşı inkişaf edib. Onlar getdiyi yerə müxtəlif səs dalğaları buraxır. Bu heyvan balalarına öz südünü verir. Əgər qanadları olmasaydı onları siçana oxşatmaq olardı. Azərbaycan faunasında 3 fəsilə ilə təmsil olunmuşdurlar: nalburunlar (lat.
Uzunqanad yarasalar
Uzunqanad yarasalar (lat. Miniopteridae) — heyvanlar aləminin xordalılar tipinin məməlilər sinfinin yarasalar dəstəsinə aid heyvan fəsiləsi.
вверте́ть зернови́дный истязу́ющая маля́р ове́ять орша́д пересели́ть одержи́мо тормози́ться вихрун курфюрст чемпион catabasis Enos haemamoebae missel-bird New Zealand stratiote troop drop woundy бредни меньшевистский полуокружность реноме ритм