YUMLU

\[əs.tr.\] – xoşbəxt, müqəddəs, mübarək, huzurlu.
YÖNDƏM
YUMUŞ