YURİST

[əsli lat. jurist] юрист; кил. hüquqşünas.
YURDSUZLUQ
YURİSTLİK

Digər lüğətlərdə