ZƏRURİYYƏT

\[ər. ػشوس حَ \]– prosesin əsasında bunun ayrı-ayrı formalarının münasibətini ifadə edən fəlsəfi kateqoriyalar.
ZƏRDÜŞTİLİK
ZİDD

Значение слова в других словарях