ÖLDÜRÜLMƏMİŞ AYININ DƏRİSİNİ BÖLÜŞDÜRMƏK

həyata keçməmiş, hələ baş tutmamış xəyali bir işdən gələcək gəlirin üstündə mübahisə etmək, illüziyalara qapılmaq.

ÖLÇÜYƏ GƏLMƏMƏK
ÖLMÜŞ EŞŞƏYİN NALINI SÖKMƏK