ÜFÜQİ

sif. [ ər. ] Üfüq xəttinə paralel, şaquli xəttə perpendikulyar olan. Üfüqi xətt. Üfüqi səth.
ÜFÜQ
ÜFÜRMƏ

Значение слова в других словарях