ÜMUMİLİK

сущ.
1. общность (единство, совпадение чего-л. ). Dil ümumiliyi общность языка, məqsəd ümumiliyi общность цели, baxışların ümumiliyi общность взглядов
2. всеобщность. Qaydaların ümumiliyi всеобщность правил, qanunların ümumiliyi всеобщность законов
ÜMUMİLƏŞMƏK
ÜMUMİŞLƏK

Digər lüğətlərdə