ÜNSİYYƏT

1. ÜNSİYYƏT (dilç.), ƏLAQƏ, RABİTƏ, KOMMUNİKASİYA

2. ünsiyyət bax əlaqə 1

3. ünsiyyət bax təmas

ÜNLƏMƏK
ÜNVAN

Значение слова в других словарях