ÜTƏLGİ

сорокопут (птица)
ÜTARİD
ÜTMƏK

Digər lüğətlərdə