ÜZGÖRƏ

I
прил.
1. откровенный, явный, открытый. Üzgörə ədavət откровенная вражда, üzgörə nifrət откровенное презрение
II
нареч.
1. открыто, явно. Üzgörə düşmənçilik etmək открыто враждовать
2. пристрастно. Üzgörə qiymətləndirmək пристрастно оценивать
ÜZGÖRDÜLÜK
ÜZGÖRƏÇİLİK

Digər lüğətlərdə