şaxələnmək

şaxələnmək
şaxələnmə
şaxəli

Digər lüğətlərdə