ŞAXLI

s. bax şax-budaqlı

ŞAXLAMAQ
ŞAXLI-BUDAQLI

Digər lüğətlərdə