ƏBƏDİ

I
прил. вечный (непреходящий, не ограниченный какими-л. сроками). Xalqlar arasında əbədi sülh вечный мир между народами, əbədi zülmətə bürünmək погрузиться в вечный мрак, əbədi xatirə вечная память, əbədi sükut вечный покой, əbədi dostluq вечная дружба
II
нареч. вечно, навечно, навсегда. Qəlbimizdə əbədi yaşayacaq вечно будет жить в наших сердцах, əbədi qalacaq навечно останется
◊ gözlərini əbədi yummaq навсегда закрыть глаза (умереть); əbədi susmaq скончаться; əbədi yuxuya getmək заснуть вечным сном; əbədi eşq olsun! вечная слава!
ƏBƏDƏN
ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə