ƏBLƏHLİK

i. foolishness, imbecility; (ağılsız hərəkət) folly, idiocy, idiotcy

ƏBLƏHCƏSİNƏ
ƏBLƏQ

Digər lüğətlərdə