ƏCR

is. [ ər. ] köhn. Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq.
Öz adətin ilə nalə eylə; Əcrini mənə həvalə eylə. Füzuli.
[Səlim bəy:] Bu qədər xalqın duası sizin əcrinizdir. M.F.Axundzadə.
Güman etməyin ki, Şeyx Şəban əzan verməyinə muzd alırdı.
Xeyr, əstəğfürullah, əzan verməyi məhz savab əməl hesab edərdi və əcrini qiyamətdə Allahdan gözləyirdi. Ə.Haqverdiyev.

// Cəza mənasında.
İndi əcrindir, könül, çək şami-hicrin dərdini; Mən əzəl gün söylədim pəndi-firavanlar sənə. S.Ə.Şirvani.
Zülm edən kimsələrin əcri budur. M.Rahim.

□ Əcrini çəkmək – cəzasını çəkmək.
[Vaqif:] Məmməd cəzasına çatmışdır, – dedi, – xanın üzünə ağ olan əcrini çəkməlidir… Çəmənzəminli.
[Zülfüqar:] Qoy əl-ayağı dinc durmayanlar əcrini çəksinlər. B.Bayramov.

Синонимы

  • ƏCR əcr bax 1. qarşılıq; 2. cəza

Этимология

  • ƏCR Ərəb mənşəlidir, “ödəmə”, “əvəz”, “təltif” mənalarını əks etdirir. “Cəza” mənası da mövcuddur. Əcrini kəsmək ifadəsi də işlədilir, “əvəzini çıxmaq” (c
ƏCNƏBİ
ƏCUZƏ

Значение слова в других словарях