ƏKMƏK

I 1. ƏKMƏK Arada söz gəzirdi ki, bizim küçəmizdəki çinarları kökündən qopanb, yerində söyüd ağacları əkəcəklər (M.Hüseyn); BASDIRMAQ Gül basdırıb, ağac əkən; Dünya görmüş bir qocadan; Soruşdum ki, sən bilərsən; Kimindir bu tək məzar (S.Rüstəm).

2. əkmək bax səpmək 1

II ƏKMƏK Beyin fikrinə gəldi ki, aşnam məni əkmək istəyir (Mir Cəlal); BAŞDAN ETMƏK Fərzəlini başdan etmək üçün Kərbəlayı Hətəm xanla Hacı Səfiqulu kimi mötəbər adamların şahidliyini düzəltmək pis olmazdı (S.Rəhimov); RƏDD ETMƏK ..qonağı rədd etmək nanəciblik idi (C.Cabbarlı).

III əkmək bax çörək

ƏKKAS
ƏKS

Значение слова в других словарях