ƏMƏL

ƏMƏL I is. [ ər. ] İş, hərəkət. Son zamanlar Dəryanın sözü ilə əməli arasında gizli bir təzad gördüm (S.Qədirzadə).

ƏMƏL II is. [ ər. ] riyaz. Hesab əməliyyatının hər biri.

ƏMƏL III is. [ ər. ] Arzu, ümid, məqsəd. Burada əməl aydın, ürəklər dolu; Əməllər torpağı, daşı əridir (B.Vahabzadə).

ƏLLİ
ƏNTƏR

Значение слова в других словарях