ƏSMƏ

ƏSMƏ I is. bot. Çöl bitkisi. Talada əsmə əlindən yerimək mümkün deyildi.

ƏSMƏ II is. Titrəmə, titrəyiş. Məs geyinib, məsi var; Canında əsməsi var (Bayatı).

ƏSMƏ III is. Çarşabın bir növü. Əsmə çarşab aldıra qızı; Qızıl qolbaq aldıra qızı (“Azərb. folkloru antologiyası”).

ƏSƏR
FAL

Значение слова в других словарях