АБАЗИНКА

ж abazin qadın (qız).

АБАЗИНЕЦ
АБАЗИНСКИЙ

Digər lüğətlərdə