АБДИКАЦИЯ

ж istefa, əl çəkmə (taxtdan, mənsəbdən, vəzifədən və s.).

АББРЕВИАЦИЯ
АБЕРРАЦИОННЫЙ

Digər lüğətlərdə