АБРАЗИЯ

ж abraziya (1. geol. dəniz dalğalarının təsiri ilə sahilin yuyulub dağılması; 2. tib. sümük, diş və s. səthinin yeyilməsi).

АБРАЗИОННЫЙ
АБРАКАДАБРА