АБРИКОС

м 1. ərik, qaysı; 2. ərik ağacı, qaysı ağacı.

АБРЕК
АБРИКОСНЫЙ

Digər lüğətlərdə