АВАНГАРД

avanqard (1. Əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun hissəsi; 2. Qabaqcıl dəstə)
АБЫ
АВАНЗАЛ

Digər lüğətlərdə