АЛЛАХ

АЛЛА, АЛЛАХ

м Allah; ◊ аллах знает (ведает) Allah bilir, kim bilir; одному аллаху известно heç kim bilmir, tək Allah bilir.

АЛЛА
АЛЛЕГОРИЗМ

Digər lüğətlərdə