БАБАШКА

ж mətb. babaşka (naborun boş yerlərini doldurmaq üçün qurğuşun parçası).

БАБАХНУТЬСЯ
БАББИТ